САПР АСКТП 6 курс Авт. (ДЗН)
(САПР АСКТП)

У відповідності з програмою студенти вивчають класифікацію, склад та призначення АСК ТП, технологічні основи побудови та керування ТП, засвоюють основні задачі автоматизації технологічних процесів сучасного с-г виробництва, навчаються розробляти сучасні системи керування типовими ТП в с-г виробництві на рівні функціональних та структурних схем, засвоюють принципи побудови сучасних АСК ТП та SCADA-систем на рівні функціональних, структурних схем та програмного забезпечення, навчаються конструювати типові АСК ТП для сільськогосподарського виробництва за допомогою програмного забезпечення сучасних SCADA-систем та вивчають особливості експлуатації мікропроцесорних керуючих 
пристроїв та персональних коп’ютерів у сучасних SCADA-системах.