Основи САПР (ДЗН)
(ОСАПР)

2, 3 курс - очна форма навчання

4 курс - заочна