Прикладні комп. техн. ПХ (сп., маг 5 курс + ДЗН 6 курс)
(ПКТ ПХ)

Метою курсу є надання студентам знань про сучасний рівень розвитку прикладних комп'ютерних технологій. Дисципліна вивчається на п’ятому (шостому) курсі і є заключною у комплексі дисциплін з сучасних інформаційних технологій, тобто студенти вже мають певний рівень підготовки. Отже бажано, по-перше, ще більше підвищити рівень підготовки студентів в цій галузі знань, по-друге, допомогти при роботі над дипломною роботою магістра і по-третє показати корисність і необхідність застосування сучасних інформаційних технологій для фахової діяльності у галузі переробних і харчових виробництв.