Інформаційні технології в галузі ПХ спец.+маг 5 курс +ДЗН
(ІТГ)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

Дисципліна вивчається на п'ятому (шостому) курсі і є заключною у комплексі дисциплін з сучасних інформаційних технологій. Метою курсу є: по-перше, ще більше підвищити рівень підготовки студентів в галузі прикладних комп'ютерних технологій, по-друге, допомогти при роботі над дипломною роботою магістра і по-третє показати корисність і необхідність застосування сучасних інформаційних технологій для фахової діяльності у галузі зберігання і переробки зерна. Пріоритетними напрямками в цьому курсі є деякі питання застосування комп'ютерних технологій в науково-навчальній роботі, вільне використання сучасних мережних технологій, їхнє застосування для роботи з інформацією в різних сферах діяльності людини, формування навички й уміння їхнього практичного використання у відповідності з потребами спеціальності:181 – "Харчові технології", спеціалізація (освітня програма): "Харчові технології та інженерія".

Для цього курсу потрібне кодове слово