Нейросистеми та мережі 7 курс Авт (ДЗН)
(НтМ (ДЗН))

У відповідності з програмою студенти навчаються принципам побудови нейронних мереж та основам організації нейромережевих систем, принципам структурної організації, схемотехніці підключення до об'єктів керування та технології застосування нейромережевих систем, засвоюють алгоритми навчання нейроних мереж, навчаються розробляти структури нейронних мереж та реалізовувати данні мережі на мові програмування. Вивчення дисципліни базується на знаннях, що придбані при вивченні курсів: "Комп'ютери та комп'ютерні технології", "Теорія інформації", "Електроніка та мікросхемотехніка", "Теорія автоматичного керування".