Інформаційні системи та технології в управлінні організацією МН магістри, спеціалісти (Стаціонар +ДЗН)
(ІСТвУО маг, сп. МН (стац.+ДЗН))

Дисципліна вивчається на п'ятому курсі і є заключною у комплексі дисциплін з сучасних інформаційних технологій (ІТ). Метою курсу є: по-перше, ще більше підвищити рівень підготовки студентів в галузі з сучасних ІТ, по-друге, допомогти при роботі над дипломною роботою магістра і по-третє показати корисність і необхідність застосування сучасних ІТ для фахової діяльності в менеджменті. Пріоритетними напрямками в цьому курсі є деякі питання застосування ІТ в науково-навчальній роботі, вільне використання сучасних автоматизованих інформаційних систем, їхнє застосування для роботи з інформацією в різних сферах діяльності людини, сформування навичок й умінь їхнього практичного використання у відповідності з потребами спеціальності: 073 «Менеджмент».