Організація інформаційних систем в економіці ЕП 5 курс спеціалісти (Стаціонар +ДЗН)
(ОІСЕ ЕП (стац +ДЗН) 5курс)

Дисципліна вивчається на п'ятому курсі і є заключною у комплексі дисциплін з сучасних інформаційних технологій (ІТ). Метою курсу є: по-перше, ще більше підвищити рівень підготовки студентів в галузі з сучасних ІТ, по-друге, показати корисність і необхідність застосування сучасних ІТ для фахової діяльності в економіці. Пріоритетними напрямками в цьому курсі є деякі питання застосування ІТ в науково-навчальній роботі, вільне використання сучасних автоматизованих інформаційних систем, їхнє застосування для роботи з інформацією в різних сферах діяльності людини, сформування навичок й умінь їхнього практичного використання у відповідності з потребами спеціальності: 051 – «Економіка».