Категорії курсів

Курси для викладачів і відповідальних фахівців2
Фізика, теоретична механіка і деталі машин

Деталі машин та підйомно-транспортні машини4

Теоретична механіка та теорія механізмів і машин7

Фiзика4
Трактори і автомобілі 29
Вища математика8
Сільскогосподарські машини30
Якість, стандартизація та сертифікація13
Облік і аудит59
Кібернетика54
Організація виробництва бізнесу та менеджменту75
Культурних універсалій8
Технологія матеріалів17
Обладнання та інжиніринг переробних і харчових виробництв39

Нарисна геометрiя та креслення5
Безпека життєдіяльності62
Оптимізація технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова27

Секція виробничого навчання 2

Секція агрономії11
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 32
Економіка та маркетинг56
Мовної підготовки15
Технічні системи і технології тваринництва ім. Б.П. Шабельника31
Технологій переробних і харчових виробництв92

Секція хімії22
Інтегровані електротехнології та процеси17
Технотроніка і теоретична електротехніка44
Автоматизовані електромеханічні системи45
Електропостачання та енергетичний менеджмент49
Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу19

Спеціальність "Обладнання лісового комплексу"17

Спеціальність "Технологія деревообробки"12
Технологічні системи ремонтного виробництва25
ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування", та соціально - гуманітарних дисциплін18

Філософія17

Історія України та політологія17
Надійність, міцність та технічний сервіс машин ім. В.Я. Аніловича12

Технічний сервіс машин13
Транспортні технології і логістика80
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність49
Державний іспит ОКР бакалавр3
Державний іспит ОКР магістр3
Державний іспит ОКР спеціаліст3