Курсы 
Оцінка відповідності продукції (МСМ 5 курс)
Якість та безпечність АПВ - 5 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Менеджмент якості та системи управління якістю, стандарти ISO 9000, - 6 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Методологія та методи стандартизації - 6 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Аудит систем менеджменту 6 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Метрологічне забеспечення якості продукції - 6 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Загальне управління якістю - 6 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Статистичні методи управління якістю продукції - 4 курс ННІ МСМ
Стандартизація, сертифікації с.г. продукції- 5 курс ННІ МСМ
Метрологія, стандартизація і сертифікація 2 курс ННІ ТС
Аудит систем менеджменту 5 курс ННІ МСМ
Європейські стандарти з сертифікації і акредитації EN 45000 - 5 курс ННІ МСМ
Інформаційні технології в сфері стандартизації, сертифікації та якості - 5 курс ННІ МСМ
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання - 3 курс ННІ МСМ, ННІ ТС, ННІ ПХВ
Вступ до спеціальності - 5 курс ННІ МСМ
Загальне управління якістю - 5 курс ННІ МСМ
Менеджмент якості та системи управління якістю, стандарти ISO 9000, аудит систем якості - 5 курс ННІ МСМ
Методологія та методи стандартизації - 5 курс ННІ МСМКурс доступен гостю
Метрологічне забеспечення якості продукції - 5 курс ННІ МСМ
Сертифікація та випробування продукції - 5 курс ННІ МСМ
Стандартизація та сертифікація сільськогогсподарської продукції - 5 курс ННІ МСМ
Стандартизація та сертифікація сільськогогсподарської продукції - 6 курс ННІ МСМ (ДЗН)