Курсы 
Анатомія та фізіологія людини (БМІ, 1 курс)
Фізіологія рослин з основами біохімії (Агрономія, 2 курс)
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище
Екокліматологія
Агрометеорологія
Сільськогосподарська екологія
Екологія тварин
Анатомія та фізіологія людини
Моніторинг навколишнього середовища
Екологія праці МСМ 5.6 курс магістри
Інженерна екологія (ТС, МСМ)
Основи екології (МСМ)
Екологія за професійним спрямуванням (ЕКТ)
Екологія
Основи екології (ЕКТ)
технології виробництва продукції рослинництва
Основи екології і безпека сільськогосподарської продукції (МСМ, підприємництво, торгівля і біржова діяльність)
Основи екології (ПХВ)
Основи агрономії (МСМ 2 семестр)
Основи екології (ТС)
old Технології виробництва продукції рослинництва 1 курс ТС, ПЗ, ПМОАВ, ЕП, ОА, МН(ДЗН)
Основи агрономії (МСМ 1 семестр)
Технології виробництва продукції рослинництва і екологія
Технологія виробництва продукції рослинництва
"Технологія механізованих робіт" з напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" (ННІ МСМ, 2 курс)
"Технологія механізованих робіт" з напряму підготовки 6.100102 "Процеси машин та обладнання агропромислового виробництва" (ННІ МСМ, 2 курс)
Технологія механізованих робіт 3 курс (ДЗН)
Технологія механізованих робіт 4 курс (ДЗН)