Курсы 
Мобільні засоби в рослинництві
Сільськогосподарські машини та знаряддя 6.050503 "Машинобудування" для прискореного навчання 3 курс (ДЗН)
Інтелектуальна власність 5 курс ННІ ТС
Інтелектуальна власність 6 курс ННІ ТС (ДЗН)
Авторське право 6 курс ННІ МСМ
Авторське право 7 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Засоби механізації у сільському господарстві 1, 3 пр курси ННІ ПХВП
Засоби механізації у сільському господарстві 2, 3 пр курси ННІ ПХВ (ДЗН)
Методи проектування сільськогосподарських машин 5 курс ННІ ТС
Методи проектування сільськогосподарських машин 6 курс ННІ ТС (ДЗН)
Механізація технологічних процесів у рослинництві 2 курс ННІ ЕКТ
Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів 2, 3 пр курси ННІ МСМ (ДЗН)
Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів 3 курс ННІ МСМ
Моделювання технологічних процесів і систем 6 курс ННІ МСМ
Моделювання технологічних процесів і систем 7 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Нові сільськогосподарські машини та перспективні напрямки їх розвитку (для магістратури) 6 курс ННІ МСМ
Нові сільськогосподарські машини та перспективні напрямки їх розвитку 5 курс ННІ МСМ
Інтелектуальна власність і патентознавство 4 курс ННІ МСМ
Інтелектуальна власність і патентознавство 4 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Процеси, основи конструювання і проектування машин у рослинництві 4 курс ННІ ТС
Процеси, основи конструювання і проектування машин у рослинництві 4 курс ННІ ТС (ДЗН)
Сільськогосподарські машин - розрахунковий курс 3, 4 курси ННІ МСМ
Сільськогосподарські машини -описовий курс 1, 2 курси ННІ МСМ
Сільськогосподарські машини - описовий курс 2, 3 курси ННІ МСМ (ДЗН)
Сільськогосподарські машини - розрахунковий курс 4 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Сільськогосподарські машини - розрахунковий курс 5 курс ННІ МСМ
Сільськогосподарські машини - розрахунковий курс 6 курс ННІ МСМ (ДЗН)
Сільськогосподарські машини та знаряддя 1, 2 курси ННІ ТС
Сільськогосподарські машини та знаряддя 1, 2, 3 курси ННІ ТС (ДЗН)
Сільськогосподарські машини та знаряддя 3 пр курс ННІ ТС