Страница:  1  2  ()
Курсы 
Основи права та правові відносини ПХ 2,4 курс
БЖ та ПДР МСМ. ПХ, ТС 1 курс
Правознавство БМ 2 курс, 3 курс, МСМ 3 курс
Охорона праці 4 стац., 5 заоч. МСМ (ДЗН)
ЦЗ та ОП в галузі (5стац, 6 заочн ТС ДЗН)
Цивільний захист та ОП в галузі Мн 6 курс (ДЗН)
Охорона праці в галузі БМ 5,6 курс
Трудове право БМ 3 курс
Аграрне,земельне та екологічне право Тс 7 курс (ДЗН)
Охорона праці в галузі та інженерна екологія 6,7 ТС
Основи ОП та безпека в НС 4стац, 5 заочн ТС (ДЗН)Информация
Основи права, основи конституційного права Тс 4 курс (ДЗН)
Основи ОП та БЖ 3стац ТС, 4заочнТС (ДЗН)
Основи права Тс 4 курс ((ДЗН)
Основи охорони праці ЕКТ 2 вища (ДЗН)
Безпека в надзвичайних ситуаціях. МСМ 4 курс, ЦЗ ЕКТ, 5-й курс, магістри. Информация
БЖ та основи ОП Тз 4-5 курс
Основи охорони праці та право ЕКТ 4 курс (ДЗН)
Основи охорони праці та ПДР ЕКТ 1 курс (ДЗН)
Цивільний захист ПХ 4,5 курс
Охорона праці ПХ 4 курс
Безпека виробничих процесів МСМ 5,6 курс
Законодавство і право, ОП в галузі МСМ 5,6 курс
Основи права та правові відносини ПХ 3 курс ((ДЗН)
Правові питання та стандартизація МСМ 5 курс Я (ДЗН)
Охорона праці в галузі МСМ 5 курс Я (ДЗН)
Ергономіка робочих місць МСМ 5.6 курс
Безпека праці і раціональне природовикористання МСМ 5.6 курс
Адміністративне право 3, 4 курс БМ
Безпека в надзвичайних ситуаціях, МСМ 4 курс
Договірне право Мн 6 курс
Адміністративне право Мн 4 курс, 4 курс Пр
Інженерна екологія та виробнича санітарія 4,5 курс МСМ (ДЗН)
Правознавство Мн 4 курс Пр
Безпека життедіяльності 1,3 курс Мнпр, ПХ, ТС, МСМ, ЕКТ (ДЗН)
Безпека життедіяльності та основи ОП І курс Е , БМ
Виробнича санітарія 5 курс М
Господарське право 3,4 курс, БМ
Законодавство і право 5,6 курс ННІ МСМ маг, стац. (ДЗН)
Основи охорони праці 4,5 курс ННІ БМ
Основи права 2,3,4 курс, 4 курс Приск.МСМ, ТС, ПХВ стац. (ДЗН)
Охорона праці в галузі 6 курс ПМОАВ, 6 ПМОАВ маг (ДЗН)
Охорона праці 4 курс БМ, ЕКТ стац. (ДЗН)
Охорона праці 5 курс Е (ДЗН)
Охорона праці 5 курс ПЗ,ТЗПЗ, 5 ПЗ пр,ТЗПЗ пр (ДЗН)
Охорона праці 5 МСМ пр (ДЗН)
Охорона праці 5 курс ТС, 5 ТС пр (ДЗН)
Охорона праці в галузі 5 курс БМ, МСМ, ПХ
Охорона праці в галузі 5 курс МО
Охорона праці в галузі 6 курс ННІ БМ (ДЗН)