Курсы 
Інформаційні системи та технології в системах автоматизації промислового виробництваИнформация
SCADA системи підтримки життєвого циклу машин
COMPUTERS, PROGRAMMING LANGUAGE AND ALGORITHMS
Моделювання систем автоматичного керуванняИнформация
Основи нечіткого логічного керування 7 курс Авт (ДЗН)Информация
Основи нечіткого логічного керування (ДЗН)Информация
Нейросистеми та мережі 7 курс Авт (ДЗН)Информация
ІТ технології в енегретиці та промисловому виробництві 7 курс Авт (ДЗН)
Теорія (ДЗН)
Теорія цифрових автоматів 7 курс Авт (ДЗН)
Проектування систем програмного керування // Авт (ДЗН)
Проектування СПК
Прикладні комп’ютерні технології (ДЗН)Информация
Прикладні комп’ютерні технології Авт.Информация
Ідентифікація та моделювання Авт. (ДЗН)
Інженерні розрахунки на ПК Авт. (ДЗН)Информация
Автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСКТП) Е, Авт.Информация
Патентознавство та інтелектуальна властність (ДЗН) 6, 7 курс Авт, Ем; 6 курс Ес, 7 курс ЕмИнформация
Комп'ютерна графіка 2 курс Е, Авт, друга вища (ДЗН)
Програмне забезпечення інженерної діяльностіИнформация
Комп'ютерно-інтегровані системи керування в галузі апкДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоИнформация
Мікропроцесорні керуючі пристрої (ДЗН)
Методологія наукових досліджень 6, 7 курс Авт. маг. (ДЗН)
Основи САПР (ДЗН)Информация
Програмування систем реального часу // Авт. (ДЗН)Информация
Основи об’єктно-орієнтовного програмування
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС
САПР АСКТП 6 курс Авт. (ДЗН)Информация
САПР 3, 4 курс М (ДЗН)
Системи автоматизованого проектування (САПР) 5 курс Авт. (ДЗН)
Комп'ютерні засоби точного землеробства 6 курс Авт. (ДЗН)
Теорія інформації 3 курс Авт., 4 курс Ав. пр. (ДЗН)
Теорія автоматичного керування Авт.
Теорія технічних систем 3 курс ПЗ (ДЗН)
Теоретичні основи автоматики (Е, ЕТ, Е пр., ЕТ пр.)
Технічні засоби автоматизації (Авт.)