Курси 
Інформаційні системи та технології в системах автоматизації промислового виробництваInformation
SCADA системи підтримки життєвого циклу машин
Моделювання систем автоматичного керуванняInformation
Основи нечіткого логічного керування 7 курс Авт (ДЗН)Information
Нейросистеми та мережі 7 курс Авт (ДЗН)Information
ІТ технології в енегретиці та промисловому виробництві 7 курс Авт (ДЗН)
Теорія цифрових автоматів 7 курс Авт (ДЗН)
Проектування систем програмного керування // Авт (ДЗН)
Проектування СПК
Прикладні комп’ютерні технології (ДЗН)Information
Ідентифікація та моделювання Авт. (ДЗН)
Інженерні розрахунки на ПК Авт. (ДЗН)Information
Автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСКТП) Е, Авт.Information
Патентознавство та інтелектуальна властність (ДЗН) 6, 7 курс Авт, Ем; 6 курс Ес, 7 курс ЕмInformation
Комп'ютерна графіка 2 курс Е, Авт, друга вища (ДЗН)
Програмне забезпечення інженерної діяльностіInformation
Комп'ютерно-інтегровані системи керування в галузі апкДля цього курсу потрібне кодове словоInformation
Мікропроцесорні керуючі пристрої (ДЗН)
Методологія наукових досліджень 6, 7 курс Авт. маг. (ДЗН)
Основи САПР (ДЗН)Information
Програмування систем реального часу // Авт. (ДЗН)Information
Основи об’єктно-орієнтовного програмування
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС
САПР АСКТП 6 курс Авт. (ДЗН)Information
САПР 3, 4 курс М (ДЗН)
Системи автоматизованого проектування (САПР) 5 курс Авт. (ДЗН)
Комп'ютерні засоби точного землеробства 6 курс Авт. (ДЗН)
Теорія інформації 3 курс Авт., 4 курс Ав. пр. (ДЗН)
Теорія автоматичного керування Авт.
Теорія технічних систем 3 курс ПЗ (ДЗН)
Теоретичні основи автоматики (Е, ЕТ, Е пр., ЕТ пр.)
Технічні засоби автоматизації (Авт.)