Курсы 
Інформаційні системи та технології в системах автоматизації промислового виробництва (спеціальність 151, магістри)Информация
Програмування 123-1 курс
COMPUTERS, PROGRAMMING LANGUAGE AND ALGORITHMS
Моделювання систем автоматичного керування (спеціальність 151, магістри)Информация
Основи нечіткого логічного керування (спеціальність 151, магістри)Информация
Прикладне програмне забезпечення БМІИнформация
Нейросистеми та мережі (спеціальність151, магістри)Информация
Теорія ймовірностей та математична статистика (спеціальність 123, курс 2)
Програмування 151-1 курс
Теорія цифрових автоматів (спеціальність 151, магістри)
Вільна для редагування 2
Проектування СПК (спеціальність 151 4 курс, 3 курс пр.)
Прикладні комп’ютерні технології (ДЗН)Информация
Прикладні комп’ютерні технології Авт.Информация
Ідентифікація та моделювання (спеціальність 151, 3 курс)
Інженерні розрахунки на ПК Авт. (ДЗН)Информация
Автоматизовані системи керування технологічними процесами (спеціальність 141, 151 4 курс, 4 курс пр.)Информация
Патентознавство та інтелектуальна власність (спеціальність 141, 151, магістри)Информация
Математичне моделювання та обчислювальні методи (спеціальність 151, магістри, 2 курс)
Програмне забезпечення інженерної діяльностіИнформация
Комп'ютерно-інтегровані системи керування в галузі апкИнформация
Мікропроцесорні керуючі пристрої (спеціальність 133, 141, 151)
Методологія наукових досліджень (спеціальність 151, магістри)
Основи САПР (2 курс спеціальність 141, 151)Информация
Програмування систем реального часу (Спец 151 - бакалавр: гр.43А, 46Апр)Информация
Об’єктно-орієнтоване програмування (спеціальність 151, магістри)
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС (спец 151 - магістри: гр.55-Ам)Информация
Системи автоматизованого проектування АСКТП (спеціальність 151, магістри)Информация
САПР 3, 4 курс М (ДЗН)
Системи автоматизованого проектування (САПР) 5 курс Авт. (ДЗН)
Комп'ютерні засоби точного землеробства 6 курс Авт. (ДЗН)
Теорія інформації (спеціальність 151, 4 курс)
Теорія автоматичного керування Авт.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ (спеціальність 151-курс 4)
Теоретичні основи автоматики (Е, ЕТ, Е пр., ЕТ пр.)
Технічні засоби автоматизації (Авт.)